N° 49 DE TOREN

Om de link tussen het binnengebied en het water (met uitbreiding Baudelopark) te accentueren, is er geopteerd voor een smaller vrijstaand volume. Hierbij wordt er qua architectuur een hoogstaand gebouw beoogd, met een zeer visueel karakter door verspringingen in de rooilijn. Deze verspringende verdiepingen, en de inpandige terrassen geven dit gebouw een welbepaalde dynamiek die het bovenstaand concept van linken van groen en water versterken. In tegenstelling tot het pakhuis (N°51) waarbij met sobere ingrepen het gebouw een nieuw leven krijgt, en in tegenstelling tot hoek Ham/Blekersdijk (N°47) waarbij voor een rustige architectuur wordt gekozen, is deze plaats uiterst geschikt om iets uniek te realiseren.

Architecturaal is dit gebouw opvallend , een uitdaging in stabiliteit, en naar materiaalkeuze luxueus. Er is gekozen om dit gebouw uit te voeren in natuursteen wat de kwaliteit van de omgeving verhoogd. Het gebouw is zo geconcipieerd dat het fungeert als hoekgebouw met zichtlijnen die gericht zijn op de sluizen, Baudelopark en naar de bocht in de Leie. Dit gebouw is van op vele plaatsen heel goed zichtbaar. Zonder dat het agressief is door zijn materiaalgebruik zal dit een bijzonder en uitzonderlijk gebouw zijn in de Gentste context.